CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Är elektriska fordon säkrare än fordon med förbränningsmotorer?

Fredrik Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Petra Andersson ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Perspektiv på eldrivna fordon 2015 p. 12-13. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2017-11-09.
CPL Pubid: 210657

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Transport
Energiteknik

Chalmers infrastruktur