CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur mycket kan biodrivmedel minska utsläppen av växthusgaser?

Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Maria Grahn (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014 p. 24-25. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 210625

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur