CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur kan effektivitet mätas i ett bioraffinaderi?

Fredrik Lind (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Stefan Heyne (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014 p. 22-23. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2015-01-13.
CPL Pubid: 210624

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik
Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur