CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Var ska man bygga framtidens bioraffinaderier?

Karin Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014 p. 20-21. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 210623

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur