CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Koldioxidavskiljning inom europeisk massa- och pappersindustri

J. Jönsson-Mossberg ; Jan Kjärstad (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Mikael Odenberger (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014 p. 18-19. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2015-01-13.
CPL Pubid: 210622

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur