CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verification of K-factor Based Formula for Measurement Uncertainty in Reverberation Chamber

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Erik Engvall (Institutionen för signaler och system) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
URSI National Radio Science Meeting (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13.
CPL Pubid: 210620

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur