CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur påverkar bioenergi matpriser och fattiga bönders rätt till sin mark?

U. Martin Persson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014 p. 14-15. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2015-01-13.
CPL Pubid: 210614

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur