CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bättre kost via app och mobil

Oberoende livsviktig information

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 10 s.
[Rapport]

Rapporten visar hur information om kost kan utformas och användas för nya snabba och flexibla medier som mobilappar. Lättillgängligt stöd för bättre hälsoval bygger här på ljussignal plus koncisa centrala fakta. Ett trettiotal mer eller mindre specifika livsmedel täcks in så att tidigare rapporter kompletteras.

Samlade data för konsumentprodukter om miljö, hälsa och etik erbjuds redan gratis av en svensk pionjärapp.

Nyckelord: kostråd, livsmedel, mobilapp, folkhälsaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2015-01-14.
CPL Pubid: 210613

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Hälsovetenskaper
Hushålls- och kostvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur