CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad är ett bioraffinaderi?

Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Anders Åsblad
Perspektiv på förädling av bioråvara 2014 p. 8-9. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 210606

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur