CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Technology Development Center Activities during 2013

Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Bhushan Billade (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Karl-Åke Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Lars Petterson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Carlo Bencivenni (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Oleg Iupikov (Institutionen för signaler och system, Antenner)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2013 Annual Report, edited by K. D. Baver, D. Behrend, and K. L. Armstrong, NASA/TP-2014-217522, 2014. p. 349-352. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 210602

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium