CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Onsala Space Observatory – IVS Network Station Activities During 2013

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Johan Löfgren (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Hans-Georg Scherneck (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2013 Annual Report, edited by K. D. Baver, D. Behrend, and K. L. Armstrong, NASA/TP-2014-217522, 2014. p. 151-154. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 210600

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium