CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Going digital – the transition at Onsala from Mark4 to DBBC

Niko Kareinen (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Laura La Porta ; Alessandra Bertarini
IVS 2014 General Meeting Proceedings "VGOS: The New VLBI Network", Edited by Dirk Behrend, Karen D. Baver, and Kyla L. Armstrong, Science Press (Beijing) p. 178-182. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBIDenna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 210590

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium