CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behov av investeringar och kompetens - exemplet havsbaserad vind

Kersti Karltorp (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Perspektiv på förnybar el 2014 p. 31-32. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2015-01-13.
CPL Pubid: 210587

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur