CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utmaningar med en ökad andel el från sol och vind i elnätet

David Steen (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Joel Goop (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Lisa Göransson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Shemsedin Nursebo (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; M. Brolin
Perspektiv på förnybar el 2014 p. 21-22. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-13. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 210582

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Planning and Operation of Large Amounts of Wind Power in a Distribution System