CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges of integrating solar and wind into the electricity grid

David Steen (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Joel Goop (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Lisa Göransson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Shemsedin Nursbo (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; M. Brolin
Systems Perspectives on Renewable Power 2014 p. 94-107. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-12. Senast ändrad 2015-01-12.
CPL Pubid: 210515

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)