CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material Culture, Making Discipline: Architecture and the Ever-Contemporary Past

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Architecture, Photography and the Contemporary Past, Art and Theory Publishing (2014)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-09.
CPL Pubid: 210460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur