CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valuing everyday life

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Once in a Lifetime: City-building after Disaster in Christchurch, Freerange Press (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-09. Senast ändrad 2016-09-28.
CPL Pubid: 210457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur