CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical-looping combustion as a new CO2 management technology

Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Qamar Zafar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Marcus Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
First Regional Symposium on Carbon Management, Dhahran, Saudi-Arabia, May 22-24, 2006 (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-06-07. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 21045

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur