CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diversity management and best practices

Martine Buser (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
2014. - 33 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Nyckelord: Diversity management, best practices, construction sectorDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-09. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 210426