CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity of a nonlinear optical channel with finite memory

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Alex Alvarado ; Giuseppe Durisi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 32 (2014), 16, p. 2862-2876.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-09. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 210422

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur