CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radon i kontoret – Långt under gränsvärdet, men ….

Göran Nyman (Institutionen för fundamental fysik)
http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/mer-radon-inomhus-pa (2014)
[Artikel, övrig]

En del av Chalmers byggnader innehåller blåbetong som är känt för att avge radon. Mätningen visar att radongashalten i kontoret och närliggande lokaler ligger på en nivå som utan tvivel ligger under stipulerat gränsvärde.Intressant att notera är dock att då ventilationen är avstängd så nås nivåer som temporärt överskrider gränsvärdet.Detta förhållande gäller veckoslut och långhelger som jul och nyår. Nattetid syns också förhöjda radongashalter. Gränsvärdet är ett årsmedelvärde som inte explicit uppmärksammar variationer. Vi får inte lov att låta plånboksfrågor styra vårt inomhusklimat genom att prioritera budget högre än hälsa! Bilar besiktigas regelbundet och för bostäder och arbets-platser med markradonproblem finns anledning att återkommande göra mätningar.

Nyckelord: RadonDenna post skapades 2015-01-09.
CPL Pubid: 210418

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Subatomär fysik
Lågenergifysik
Annan teknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur