CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quasi-single mode VCSELs for longer-reach multimode fiber optical interconnects

Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rashid Safaisini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Emanuel P. Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Summers School on Optical Interconnects, 3-6 June 2014, Thessaloniki (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Longer-reach (>300 m) optical interconnects are needed as datacenters grow ever larger. Today the reach of 850 nm VCSEL-based optical interconnects is mainly limited by fiber dispersion. By reducing the spectral width of the VCSEL, the effects of fiber dispersion may be reduced, effectively increasing the error-free transmission distance.Denna post skapades 2015-01-09. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 210409