CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resonant four-wave mixing in dual-layer microresonators

Attila Fülöp (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Clemens Krückel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; David Castelló-Lurbe ; Enrique Silvestre ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Microresonator frequency combs and their applications, 17-20 Aug, 2014, Monte Verità (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2015-01-09. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 210403