CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Correction to Graphene Uniformity Conductance Mapping

Jonas D. Buron ; Dirch H. Petersen ; Peter Bøggild ; David G. Cooke ; Michael Hilke ; Jie Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Eric Whiteway ; Bjarke Sørensen Jessen ; Peter F. Nielsen ; Ole Hansen ; Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Peter U. Jepsen
Nano Letters (1530-6984). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-08.
CPL Pubid: 210309

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)