CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of graphene microelectromechanical system resonance

M. Wiesner ; Niclas Lindvall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Journal of Applied Physics (0021-8979). Vol. 116 (2014), 22, p. 224510.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present an experimental setup for fast detection of resonances of graphene microelectromechanical structures of different quality. The relatively simple technique used to read-out of the resonance frequency is the main advantage of the proposed system. The resolution is good enough to detect vibrations of the graphene resonator with the quality factor of ∼24 and resonance frequency of 104 MHz.

Nyckelord: graphene, Q-factor, microsensors, vibration measurementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-08. Senast ändrad 2015-03-05.
CPL Pubid: 210303

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)