CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vad händer när datorerna blir smartare än vi?

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Forskning och Framsteg 7, (2014)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-08. Senast ändrad 2015-02-10.
CPL Pubid: 210286

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur