CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emerging technologies and the future of humanity

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Physica Scripta (0031-8949). Vol. 89 (2014), 12, p. 120201.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-08. Senast ändrad 2015-02-18.
CPL Pubid: 210283

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Datorseende och robotik (autonoma system)
Nanoteknik
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur