CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical studies of an adaptive finite element method applied to the reconstruction of shapes of buried objects from experimental data

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Nguyen Trung Thành ; Michael V. Klibanov ; John Bondestam Malmberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2015-01-08.
CPL Pubid: 210278

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2014:25