CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single intrinsic Josephson junction with double-sided fabrication technique

Lixing You ; Mattias Torstensson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Dag Winkler (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; C. T. Lin ; B Liang
Applied Physics Letters Vol. 88 (2006), p. 222501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Intrinsic Josephson junctions, Bi-2212, gap


Pictures/figures of the article are on the cover page of this volumeDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 21006

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Bi2212 intrinsic Josephson junctions, fabrication and high frequency properties