CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Wine in old bottles: Organizational Renewal through supplier involvement.

P.H. Andersen ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Proceedings of the IMP Asia Conference, Bali, December 7-10 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-07.
CPL Pubid: 210032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur