CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attacks on Privacy-Preserving Biometric Authentication

Aysajan Abidin (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Elena Pagnin (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Aikaterini Mitrokotsa (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) )
In Proceedings of the 19th Nordic Conference on Secure IT Systems (NordSec 2014), Tromso, Norway, October 2014. p. 293-294. (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: privacy-preservation, biometric authenticationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-07.
CPL Pubid: 209989

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Datavetenskap (datalogi)
Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Authentication under Constraints