CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fatigue Design of Steel and Composite Bridges

Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mustafa Aygül (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 156 s.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-07. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 209854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur