CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Response to ‘How and how not to investigate the oxygen and capacity limitation of thermal tolerance (OCLTT) and aerobic scope – remarks on the article by Gräns et al.’

Fredrik Jutfelt ; Albin Gräns ; Elisabeth Jönsson ; Kerstin Wiklander (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Henrik Seth ; Catharina Olsson ; Samuel Dupont ; Olga Ortega-Martínez ; Kristina Sundell ; Michael Axelsson ; Erik Sandblom
Journal of Experimental Biology (0022-0949). Vol. 217 (2014), p. 4433-4435.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: OCLTT; aerobic scope; climate change; fishDenna post skapades 2015-01-07.
CPL Pubid: 209831

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi (GU)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Zoologi
Zoofysiologi

Chalmers infrastruktur