CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering och konceptdesign av användargränssnitt för insulinpump

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Anna Jönsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 20975

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Human Factors Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 19