CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eliciting User Requirements and Evaluation of Usability for Insulin Pumps

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik) ; Anna Jönsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik)
36th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Insulin pumps, human factors engineering, usability, interface designDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 20973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Människa - teknik (2004-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur