CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using a Human Factors Engineering Process to Develop New User Interfaces for Home Car Air-Flow Generators

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Sofia Wass (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Erik Liljegren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
35th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society Conference (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Medical equipment, Human Factors Engineering, Cognitive Walkthrough, Interface Design, Usability testDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-04-06.
CPL Pubid: 20972

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur