CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of Factors Influencing Dispersion in Split-Plot Experiments

Martin Arvidsson (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Peter Kammerlind ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Anders Hynén
Journal of Applied Statistics Vol. 28 (2001), 3-4, p. 269-283.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 20970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur