CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Developing User-Friendly Interfaces for Medical Devices

Erik Liljegren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
8th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Methodology, user interfaces, medical systems, systems design, validationDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-04-06.
CPL Pubid: 20969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur