CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the International Conference on TQM and Human Factors - Towards a Succsessful Integration

Jan Axelsson ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Jörgen Eklund
: External organization, 1999.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 20968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur