CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings from the First International Symposium on Industrial Statistics, International Statistical Institute

Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling) ; Fredrik Ekdahl ; Mats Lörstad
(1999)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 20967

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur