CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conjoint Analysis - A Useful Tool in the Design Process

Anders Gustafsson ; Fredrik Ekdahl ; Bo Bergman (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Total Quality Management Vol. 10 (1999), 3, p. 327-343.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 20965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur