CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy efficient nano metal polymer composites for cooling applications

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Li-Lei Ye (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Chinese Conference on Functional Materials, Sept 25-27, 2014, (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-05.
CPL Pubid: 209632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur