CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hematite, a promising photoelectrochemical material

Anders Hellman (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Energy Procedia. Mediterranean Green Energy Forum 2013: Proceedings of an International Conference Mgef-13 (1876-6102). Vol. 42 (2013), p. 18-18.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 209591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Energiteknik
Annan materialteknik

Chalmers infrastruktur