CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon nanomaterials from cellulose for efficient use in advanced applications

Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 50 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: cellulose, carbon nanofibers, energy storage, tissue engineeringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-05.
CPL Pubid: 209497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Materialkemi

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)

Examination

Datum: 2015-01-30
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn, MC2
Opponent: Professor Guillermo Toriz