CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Variation Management : three statistical-engineering methods in production and product development

Alexander Chakhunashvili (Institutionen för industriell kvalitetsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 33 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-01-03.
CPL Pubid: 20947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell kvalitetsutveckling (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2003-10-15
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Licentiate thesis - Department of Quality Sciences, Chalmers University of Technology 6