CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a boss model and subtraction technique for predicting wideband scattering phenomena in room acoustics

Georgios Natsiopoulos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Mendel Kleiner (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
The Journal of the Acoustical Society of America (0001-4966). Vol. 119 (2006), 5, p. 2798-2803.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: room acoustics, scattering, boss modelDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 20945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Matematisk fysik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Time Domain Boundary Element Methods for Acoustic Scattering