CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det behövs en nationell databas för solcellsanläggningar

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 7/2014, p. 28-29. (2014)
[Artikel, övrig]

Energimyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell databas som innehåller alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, så att statistik kan föras löpande och tillgängliggöras på nationell, regional och lokal nivå. Solenergibranschen behöver bättre statistik för att kunna utvärdera marknadsutvecklingen. Elhandelsbolag, elnätbolag och Svenska kraftnät behöver statistik för att kunna planera för framtida elhandel, elöverföring och elnätsutbyggnad. Energimyndigheten och politiker behöver statistik för att följa upp resultatet av olika styrmedel. Regering, länsstyrelser, regioner, energikontor, kommuner behöver statistik för att kunna följa utbyggnaden av förnybar energigenerering nationellt, regionalt och lokalt.

Nyckelord: solenergi, statistikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209447

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur