CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

330 GW solvärme och 140 GW solkraft – är det mycket eller lite ?

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 6/2014, p. 32-33. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Som de flesta vet kan man visa vad man vill genom att använda siffror och statistik så det passar ens syften. Om då politiker och företagsledare inte har koll på hur mycket lite är, finns det risk att man drar felaktiga slutsatser. Vill man visa på utveckling lyfter man ofta fram procentuella ökningar, som ofta blir stora om man utgår från en låg nivå, istället för absoluta tal. Och när man pratar om sol- och vindkraft använder man hellre effekt än energi eftersom de har kortare utnyttjningstid än övriga energislag. I det följande fokuserar vi på installerad effekt per år som är det bästa sättet att beskriva marknadsutvecklingen.

Nyckelord: solenergi, vindkraftDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur