CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vi vill ha en plan, inte fler kafferaster!

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Andrén ; Andrew Machirant
Energimagasinet (0348-9493). 5/2014, p. 52-53. (2014)
[Artikel, övrig]

Svensk Solenergi kräver att det tas fram underlag som beskriver förutsättningarna för solenergi i Sverige, och att riksdagen fattar beslut om en planeringsram för solenergi, precis som den gjort för vindkraft. Först då kan beslutsfattare, myndigheter och företag fatta långsiktiga beslut som leder till en bestående marknadsutveckling.

Nyckelord: solenergiDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur