CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ökat intresse för solfjärrvärme i Europa

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet (0348-9493). 5/2014, p. 44-48. (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Solbaserad fjärrvärme är en intressant möjlighet i många europeiska länder. Det är fullt möjligt att 4 till 10 procent av fjärrvärmen kan vara solbaserad till år 2030.I så fall handlar det om 20 till 58 TWh värme per år. Större solvärmesystem är på väg att bli en intressant option i de europeiska fjärrvärmesystemen. Det finns en stark marknadsutveckling i Danmark och antalet större solvärmesystem har ökat med >60 procent, från 130 anläggningar 2007 till minst 215 anläggningar i slutet av 2013. Majoriteten av de nya anläggningarna finns i när- och fjärrvärmesystem, men det finns också ett antal nya solkylaanläggningar. Artikeln bygger på tidigare artiklar i EuroHeat&Power 2007 och 2013.

Nyckelord: solvärme, fjärrvärmeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 209442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur